lunes, 10 de julio de 2017

Les joguines òptiques!

Les joguines òptiques han ajudat als nens i nenes a comprendre les imatges i el moviment, element clau perquè es doni el cinema.

Han realitzat dues joguines:

Traumàtrop: paraula procedent del grec thauma (meravella) i tropos (acció de girar). És un cercle de cartró dibuixat per les dues cares i subjectat per dos fils als seus extrems. Gràcies a aquest disc de cartró i al principi de la resistència retiniana s'aconsegueix tenir la impressió de veure un únic dibuix.

Zoòtrop: paraula procedent del grec zoon (animal) i tropos (acció de girar). És un cilindre perforat a l'interior del qual es col·loquen unes tires de paper amb diferents imatges. El moviment del cilindre crear el moviment d'aquestes imatges i el fa màgic.

1 comentario: