jueves, 28 de septiembre de 2017

Dinàmica de grup: Els valors positius

A través dels adjectius, s'ha  realitzat una dinàmica de grup sobre els valors positius.
Primer de tot, s'ha dividit el grup en diferents subgrups i s'ha explicat que són els adjectius fent una distinció entre adjectius positius i negatius. Per facilitar aquesta tasca, s'han anat apuntant a la pissarra.

Després, s'han esborrat els adjectius negatius i han relacionat els adjectius positius amb els diferents companys/es del seu grup.

Dins la sala (aula) s'ha posat un bol amb paperets. Cada paper tenia el nom d'un nen/a del grup. Per taules, cada nen/a s'aixecava i agafava un paper. Després, havien d'escriure el nom d'un valor positiu del nen/a que li havia tocat. 

Cada nen/a ha escrit un total de cinc valors. Per finalitzar la dinàmica, s'han repartit els trossets de cartolina. 

És una dinàmica molt interessant on es treballen i es reforcen els valors positiusdel grup d'iguals i on es pot treballar l'escriptura.
 
 

 
 

1 comentario: